Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม สรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทย 2565

pll_content_description


วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) และบุคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป พระกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก (ณ ศาลบริเวณด้านหน้าตึกศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม) และพระพุทธรูปพระพุทธสุทธิธรรมบพิตร ( พระพุทธรูปประจำสำนักงานแรงงาน่จังหวัดมหาสารคาม ชั้น 4) เพื่อความเป็นสิริมงคล ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทย 2565 หลังจากนั้น บุคลากรได้ร่วมรดน้ำขอพร จากแรงงานจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นสิริมงคล ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยด้วย

TOP