Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน 999,999 ช่อ

pll_content_description

วันที่ 6 มิ.ย.2560 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน 999,999 ช่อ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสร้างความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการถวายความจงรักภักดี โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการถวายความจงรักภักดี และใช้ในการดำเนินงานจัดพิธีถวายดอดไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในห้วงเดือนตุลาคม 2560 

 

TOP