Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก ทปษ.ภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ. ศ. 2563 – 2565) เพิ่มเติม (ด้านสิ่งแวดล้อม)

pll_content_description

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก ทปษ.ภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ. ศ. 2563 – 2565) เพิ่มเติม (ด้านสิ่งแวดล้อม) รายละเอียดตามลิ้ง www.opm.go.th

TOP