Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ปิดอบรมฯ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

pll_content_description

“ปิดอบรมฯ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1”

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานปิดอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ครั้งที่ 1 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ : หลักสูตรการแปรรูปสมุนไพร (สบู่หน้าเด้ง ชมพูสมุนไพร น้ำมันเขียว น้ำมันเหลือง ยาหม่องไพล และน้ำยาเอนกประสงค์) และมีอาสาสมัครแรงงานตำบลหนองคูขาด (นายทรงเดช พลจ่า) ร่วมในพิธีปิดฯ ซึ่งหลักสูตรฯ ดังกล่าว ฝึกอบรม 5 วัน (ระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2567) พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ ทั้ง 20 คน

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดฯ และบูรณาการออกบูทรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40  โดยมีผู้สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนจำนวน 11 คน

ทั้งนี้ นางมนภรณ์ นุริตานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายพัฒนพงษ์ พลเยี่ยม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น ร่วมพิธีปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย

TOP