Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่จ.มหาสารคาม จำนวน 2 จุด วัดโพธารามบ้านดอนนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม (จุดที่ 1)

pll_content_description

TOP