Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

รับเรื่องร้องทุกข์จากมารดาของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานประเทศอิสราเอล

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล จังหวัดมหาสารคาม นางไพเราะ ไชยบัง ที่อยู่ 66 หมู่ที่ 11 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม เป็นมารดาของนายวุฒิไกร ไชยบัง ซึ่งเป็นแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานประเทศอิสราเอล ได้เดินทางมาร้องทุกข์ ณ ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งตั้งอยู่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 4 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม มีความประสงค์ขอให้ศูนย์ช่วยเหลือฯ ประสานงานกับสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงเทลอาวีฟ หรือ ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล ตรวจสอบว่ามีชื่อในทะเบียนขอขึ้นเครื่องบินอพยพเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยแล้วหรือยัง (แจ้งว่าได้ลงทะเบียนแล้ว แต่ต้องการตรวจสอบข้อมูล) และขอให้ดำเนินการส่งตัวลูกชายกลับประเทศไทยเป็นลำดับต้น ๆ ด้วย เนื่องจากมีภาวะนอนไม่หลับ เป็นห่วงลูกชายมาก

ทั้งนี้ คณะทำงานช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล จังหวัดมหาสารคาม (ประกอบด้วยแรงงานจังหวัดฯ รก.จัดหางานจังหวัดฯ ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานฯ ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ และประกันสังคมจังหวัดฯ ) และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัดฯ ได้ปลอบโยนให้คลายความวิตกกังวล เนื่องจากทางการอิสราเอลได้นำนายวุฒิไกรฯ และเพื่อนแรงงานไทยมาอยู่ในสถานที่ปลอดภัยแล้ว มีอาหารการกิน และรอการส่งกลับประเทศไทย

TOP