Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมเปิดกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมความมปลอดภัยทางถนนตามมาตรการ รดพน.

pll_content_description

 


วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 8.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถบริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม (โรงงานแปรรูปไก่มหาสารคาม) ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
นาย วิวัฒน์ อินไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนตามมาตรการ รดพน. โดยมี นายอภิชัย หาญสุริย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายอำเภอกุดรัง หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ผู้บริหารสถานประกอบกิจการ ผู้แทนชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจังหวัดมหาสารคาม ผู้แทนเครือข่ายแรงงาน นอกระบบ และประชาชนร่วมทำกิจกรรม
ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๕ และให้พนักงานของสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมถึงขยายผลไปยังบุคคลในครอบครัว
ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) มอบหมายให้ นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นายอาระยะ กุดวงษา นักวิชาการแรงงาน และ นายพงษ์นเรศ ตาลวิลาศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น ร่วมเปิดกิจกรรมฯ ดังกล่าวด้วย

TOP