Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

pll_content_description

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” โดย ผู้ว่าราชจังหวัดมหาสารคาม ได้วางพวงมาลา จุดธูป เทียน เครื่องทองน้อย หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นกล่าวถวายราชสดุดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของพระองค์ฯ (สมเด็จพระนเรศวรเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน พุทธศักราช 2148 รวมพระชนมพรรษา 50 พรรษา)
ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม(นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์)และนางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมในพิธีฯ ดังกล่าวด้วย

TOP