Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

pll_content_description

 

“ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร”

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง อ.เมืองมหาสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) เป็นประธานในพิธีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565 โดยมี พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ประธานฝ่ายสงฆ์ กิจกรรมประกอบด้วยประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้บนธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา และ พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางด้านศาสนา เสริมสร้างความรัก สามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคง

ทั้งนี้ นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ (แรงงานจังหวัดมหาสารคาม ) เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าวด้วย

TOP