Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2565

pll_content_description

 


วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารพิรุณาคาร วิทยาลัยเกษตรฯ มหาสารคาม
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2565 มีการจัดซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน “อุบัติภัยหมู่” ร่วมซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือเมื่อเกิดเหตุอุบัติภัยหมู่ อาทิ เหตุวินาศภัย อุบัติเหตุจราจร ที่มีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก
และร่วมสนับสนุนเครื่องดื่ม
ในการนี้สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคามร่วมสนับสนุนขนมและเครื่องดื่ม อาทิ เครื่องดื่มชูกำลัง(สปอนเซอร์) กาแฟ โอวันติน และขนม
ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นายอาระยะ กุดวงษา นักวิชาการแรงงาน และนายพงษ์นเรศ ตาลวิลาศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ในครั้งนี้ด้วย

TOP