Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

pll_content_description

 


วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” พร้อมด้วย นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ นายธรรมนูญ แก้วคำ นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรภาคเอกชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (รัชการที่3)
ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) มอบหมายให้นางวันนิภา เกษทองมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนางาน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

TOP