Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเรียนรู้การพัฒนาอาชีพของแรงงานให้สามารถนำไปใช้กับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโลนา 2019

pll_content_description

 


วันพุธที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเรียนรู้การพัฒนาอาชีพของแรงงานให้สามารถนำไปใช้กับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโลนา 2019 ของคณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร มีกำหนดเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานและโรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่
8-9 เมษายน 2565
ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) มอบหมายให้นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงาน และนายพงษ์นเรศ ตาลวิลาศ เจ้าหน้าที่วิเคราห์และประเมินผลเบื้องต้น เข้าร่วมงานฯ ดังกล่าว

TOP