Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ ชมการแสดงของจังหวัดมหาสารคาม (เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565)

pll_content_description

“ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ ชมการแสดงของจังหวัดมหาสารคาม (เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565)

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้อง Grand diamond Hall 4 อาคาร Impact Forum เมืองทองธานี จ.นนทบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และแรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) และเจ้าหน้าที่ ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ ชมการแสดงของจังหวัดมหาสารคาม (เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565) (เป็นการเต้น Cover Dance ของนักเรียนหลาย ๆ โรงเรียน หลาย ๆ อำเภอในจังหวัดมหาสารคาม)

TOP