Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมเปิดร้านมัจฉากาชาดจังหวัดมหาสารคามโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิด ร้านมัจฉากาชาดจังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม กําหนดเปิดให้ประชาชนลุ้นรับโชคจับรางวัล เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 16.00-22.00 น. ตลอด 8 วัน 8 คืน โดยจําหน่ายบัตรราคาใบละ 20 บาท ลุ้นรับรางวัลมากมาย อาทิ รถจักรยานยนต์ จักรยานไฟฟ้า รถจักรยาน เครื่องซักผ้า ตู้เย็น โทรทัศน์ หม้อหุงข้าว พัดลม ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อหารายได้ไว้ใช้จ่ายตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสาราคาม เช่น การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการพัฒนาคุณภาพชีวิต การรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ การสังคมสงเคราะห์ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน การสนับสนุนและส่งเสริมกิจการยุวกาชาด อาสากาชาด การดําเนินการตามโครงการในพระราชดําริ การส่งเสริมการเผยแพร่อุดมการณ์กาชาดและหลักการกาชาด ตลอดจนภารกิจที่สภากาชาดไทยและจังหวัดมหาสารคาม
ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม( นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) และเจ้าหน้าที่ได้แก่ นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการและนายฉัตรรวี จันจิรนิติวัฒน์ นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าวด้วย

TOP