Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ไตรมาส 2 ปี 2555 (เมษายน – มิถุนายน)

pll_content_description

รายงานข้อมูล

รายงานสถานการณ์การด้านแรงงาน

จังหวัดมหาสารคาม ไตรมาส 2 ปี 2555

เมษายน – มิถุนายน 2555

 

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameaitrmaas_2_pii_55_pdf

ขนาด : 2152.92 kb
วันที่สร้าง : 4 ต.ค. 2555
TOP