Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ไตรมาส 2 ปี 2563 (เมษายน – มิถุนายน 2563)

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_name1.คำนำ

ขนาด : 227.64 kb
วันที่สร้าง : 2 ส.ค. 2563

pll_file_name2.สารบัญ

ขนาด : 267.1 kb
วันที่สร้าง : 2 ส.ค. 2563

pll_file_name4.ภาคผนวก

ขนาด : 198.22 kb
วันที่สร้าง : 2 ส.ค. 2563

pll_file_nameปกรายงาน

ขนาด : 390.33 kb
วันที่สร้าง : 2 ส.ค. 2563

pll_file_nameผู้จัดทำ

ขนาด : 246.37 kb
วันที่สร้าง : 2 ส.ค. 2563
TOP