Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 4 กรกฎาคม 2560

pll_content_description

4 กรกฎาคม 2560 เวลา 06.30 น. นายคเณศ พรตระกูลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 4 กรกฎาคม 2560 ณ วัดมหาชัย (พระอารามหลวง) ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี

TOP