Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมหาสารคาม

pll_content_description

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม สนง.ปภ.จ.มค. นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.หญิงมนัสวิน เข็มมี นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดมหาสารคาม การพัฒนาเครือข่าย การเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ (ตำบลขับขี่ปลอดภัย) พร้อมพิจารณา การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงจุดอันตราย บริเวณสี่แยกโสกขุ่น อำเภอกุดรัง และบริเวณหน้าโรงพยาบาลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในการประชุมฯ

TOP