Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานประจำเดือน มิถุนายน 2560

pll_content_description

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือน มิถุนายน 2560 พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานมอบหมายภารกิจการดำเนินงานประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 401 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจัง

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือน มิถุนายน 2560 พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานมอบหมายภารกิจการดำเนินงานประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 401 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

 

TOP