Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานประจำเดือน เมษายน 2560

pll_content_description

                  วันที่ 27 เมษายน 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือน เมษายน 2560 พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานมอบหมายภารกิจการดำเนินงานประจำเดือน พฤษภาคม 2560 และจัดพิธีรดน้ำขอพรหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม และอาสาสมัครแรงงานอาวุโส ณ ห้องประชุม 401 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน

                  วันที่ 27 เมษายน 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือน เมษายน 2560 พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานมอบหมายภารกิจการดำเนินงานประจำเดือน พฤษภาคม 2560 และจัดพิธีรดน้ำขอพรหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม และอาสาสมัครแรงงานอาวุโส ณ ห้องประชุม 401 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

 

TOP