Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบ ในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน

pll_content_description

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

TOP