Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาม

pll_content_description

         วันที่ 5 เมษายน 2560 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม นำโดย นายคเณศ พรตระกูลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดมหาสารคามและคณะ ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาม (ทอดผ้าป่า,รดน้ำขอพร) “สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาสังคมไทย 4.0″ 

         วันที่ 5 เมษายน 2560 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม นำโดย นายคเณศ พรตระกูลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดมหาสารคามและคณะ ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาม (ทอดผ้าป่า,รดน้ำขอพร) “สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาสังคมไทย 4.0″  ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผู้ร่วมงานกว่า 300 คน

 

 

 

TOP