Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ

pll_content_description

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ

          วันจันทร์ที่ 28 ก.ย.63 เวลา 08.00 น. ณ หน้าเสาธงสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม  หัวหน้าหน่วยงานกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม จัดหางานจังหวัดฯ (ว่าที่ร้อยโท อนุเทพ ศรีดาวเรือง) นำบุคลากรกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและงเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก การร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

          โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

TOP