Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

pll_content_description

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานงานรัฐพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ (เรือเอก จักรทิพย์ กล่ำเสือ) ประกันสังคมจังหวัดฯ (นางนพรัตน์ จันธนะสมบัติ) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียง นำวางพานพุ่มโดยจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม (ว่าที่ร้อยโทอนุเทพ ศรีดาวเรือง) “คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปีเป็น วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า หรือ วันเจษฎาบดินทร์ เป็นวันสำคัญของชาติ แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ และเห็นชอบให้ให้ถวายพระราชสมัญญาว่า “พระมหาเจษฎาราชเจ้า” แปลว่า “พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่”

TOP