Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ร่วมประชุมกรมการจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนตุลาคม 2563

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ร่วมประชุมกรมการจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนตุลาคม 2563 เพื่อมอบนโยบายและข้อสั่งการในการขับเคลื่อนงานของจังหวัดมหาสารคาม  ทั้งนี้แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว

TOP