Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ปี 2564

pll_content_description

วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาหน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำราญการ) ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ปี 2564 เนื่องในวันจักรี ซึ่งเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยมีพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

TOP