Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ร่วมเป็นเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564 และได้บริจาคบของขวัญพิเศษให้กับเด็กพิการ

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว ปลัดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน ผู้ปกครอง และชุมชนเข้าร่วมในพิธี พร้อมให้การสนับสนุนของขวัญ อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงเงินทุนการศึกษา เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้แสดงความสามารถ และศักยภาพ ได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น อันจะเป็นการปลูกฝังทักษะทางสังคมให้แก่เด็กได้พัฒนาตนเองให้อยู่ในสังคมปกติได้อย่างมีความสุข และเท่าเทียมเพื่อให้เด็กผู้พิการเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับบุคคลปกติทั่วไป ซึ่งผู้เข้ากิจกรรมคือเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 265 คน รวมผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติจำนวนทั้งสิ้น 500 คน

ทั้งนี้  แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว โดยได้มอบของขวัญ เพื่อนำไปจับสลากในครั้งนี้ด้วย

TOP