Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ร่วมโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ) ประจำปี 2564 พร้อมทั้งร่วมบริจาคสิ่งของให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) เป็นประธานโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ) ประจำปี 2564 ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ส่วนราชการและภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี พร้อมทั้งร่วมบริจาคสิ่งของให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ในงานวันรวมน้ำใจ ให้กาชาด จังหวัดมหาสารคาม

                ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์)และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการและมอบสิ่งของ ในครั้งนี้ด้วย

TOP