Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีงานทำของผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษตามนโยบายรัฐบาล

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณพื้นที่ในสี่เหลี่ยมจตุรมุขด้านในอาคารศาลากลางจังหวัดมหาสารคามผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) และผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม (นายกิตติพัฒน์  เดชะพหุล) ร่วมเป็นประธานเปิดศูนย์ส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีงานทำของผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษตามนโยบายรัฐบาล โดยมีผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม (นายมงคล จันทะจร) กล่าวรายงาน ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ร่วมในพิธีเปิดศูนย์ฯ ด้วย

TOP