Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ ประจำปี 2560

pll_content_description

         วันที่ 10 มิ.ย.

         วันที่ 10 มิ.ย. 60 แรงงานจังหวัดมหาสารคาม คเณศ พรตระกูลพิพัฒน์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ ประจำปี 2560 กิจกรรม : จ้างงานเร่งด่วน (เทพื้นคอนกรีตศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านหนองข่า) ม.8 ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ในการนี้ ผู้นำชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในตำบล ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านหนองข่า รก.นายก อบต.หนองข่า ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองข่า ตลอดจนชาวบ้านหนองข่าให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น 

TOP