Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์

043971316-7

อีเมล

[email protected]

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

42 หมู่ที่ 10 ถนนแจ้งสนิท

ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง

จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ 043-971316-7

โทรสาร 043-971316

E-mail : [email protected], [email protected]

website : http://mahasarakham.mol.go.th/

TOP