Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

ร่วมจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2564 ...

Mol-Thailand

ประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำเดือน มกราคม 2565 ...

Mol-Thailand

ร่วมออกำลังกายในกิจกรรม “ลานวัฒนธรรม สร้างสุข” ...

TOP