Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

พิธีวางพวงมาลา วันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ...

Mol-Thailand

ประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (ครั้งที่ 5/2567)” ...

Mol-Thailand

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการเล่าเรื่อง (Story Telling) ครั้งที่ 4 ...

Mol-Thailand

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3/2567 ...

Mol-Thailand

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ...

Mol-Thailand

ร่วมพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” ...

Mol-Thailand

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 ...

TOP