Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

ประชาสัมพันธ์ โรคพิษสุนัขบ้า (ภัยร้ายจากสัตว์เลี้ยงใกล้ตัว) ...

Mol-Thailand

ร่วมทำบุญไหว้พระและแจกไข่ไก่ จำนวน 1,000 แผง ...

Mol-Thailand

งานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567 มหาสารคาม “SARAKHAM Safety’s Love ...

TOP