Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

pll_content_description


วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 10.09 น. ณ บริเวณหนองน้ำสาธารณะ บ้านหนองบัวแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 100,000 ตัว ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์ุปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ทั้งนี้ นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม ได้หมอบหมายให้ นางชุติมา ผาลิกา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนางสาวชลิตา ทูลธรรม นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

TOP