Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11)

pll_content_description

ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ฉบับที่-11

TOP