Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 6 อัตรา สังกัดสำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.

pll_content_description

ประกาศรับสมัคร

ใบสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ

TOP