Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

pll_content_description

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยวิธีสอบข้อเขียน

ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562

ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม (บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 หน้าห้องพนักงานรักษาความปลอดภัย)

เว็บไซต์ : https://mahasarakham.mol.go.th/

และเฟซบุ๊กเพจ (Facebookpage) : สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

TOP