Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนมกราคม 2565

pll_content_description

 

วันศุกร์ ที่28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดขุนพรหมดำริ ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ นายธรรมนูญ แก้วคำ นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อหารือ และร่วมพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมากับส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม โดยในการประชุมมีพิธีมอบรางวัล และเกียรติบัตร จากผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น พิธีมอบเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น จังหวัดมหาสารคาม เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564
ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ได้มอบหมายให้ นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

TOP