Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

pll_content_description

“ประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567”

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์  2567  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 401 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 4 นางสาวปราณี วงศ์บุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม โดยประเด็นหลัก คือ การขับเคลื่อนภารกิจปกติของหน่วยงาน ให้เป็นภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ของจังหวัดฯ  เช่น เรื่องการขับเคลื่อนภารกิจประกันสังคม มาตรา 40  เรื่อง ยุทธการมหาสารคาม เมืองปลอดภัย ยาเสพติด ประจำปี 2567 เรื่องครอบครัวสุขสันต์ใส่หมวกกันน็อคกันทุกคน การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในสถานที่ทำงาน รวมถึงกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอง 28 กรกฎาคม 2567 เป็นต้น ทั้งนี้ หัวหน้า/รักษาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคามและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

TOP