Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

pll_content_description

 

TOP