Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมกิจกรรมออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2567 จังหวัดมหาสารคาม

pll_content_description

“ร่วมกิจกรรมออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2567 จังหวัดมหาสารคาม”

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.45 น. ณ เวทีกลางงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการออกสลากกาชาด ประจำปี 2567 โดยจังหวัดมหาสารคาม และเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้า และงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี รวมถึงมีการจำหน่ายรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ เพื่อจัดหารายได้ไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ โดยได้มีการจัดพิมพ์สลากกาชาดสมนาคุณฯ ประจำปี 2567 จำนวน 100,000 ฉบับ มูลค่าฉบับละ 50 บาท รวม 5 ล้านบาท มีรางวัลดังนี้

รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัลคือ รถยนต์ TOYOTA รุ่น HILUX REVO Double Cap 2.4 Edition Entry ได้แก่หมายเลข 11735

รางวัลที่ 2 มี 1 รางวัลคือ รถยนต์ TOYOTA รุ่น ATV 1.2 Smart เกียร์อัตโนมัติ ได้แก่หมายเลข 94578

รางวัลที่ 3 มี 3 รางวัลคือ รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน 110 cc ได้แก่หมายเลข 92409 21531 42552

รางวัลที่ 4 มี 8 รางวัลคือ ทองคำหนัก 2 สลึง ได้แก่หมายเลข 92591 38399 59603 08568 21913 38971 30683 92273

รางวัลที่ 5 มี 10 รางวัลคือ โทรทัศน์สี LED จอภาพ ขนาด 43 นิ้ว ได้แก่หมายเลข 64704 31884 99097 92357 05207 52693 24522 99342 99843 00347

รางวัลที่ 6 มี 15 รางวัลคือ ตู้เย็น ขนาด 6.4 คิว ได้แก่หมายเลข 26154 32948 57967 72864 29588 72051 17744 39134 78623 94336 39347 36168 92715 76582 56692

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 1 ครั้ง มี 100 รางวัลคือ เตาปิ้งย่างอเนกประสงค์พร้อมหม้อสุกี้ ได้แก่หมายเลข 399

สำหรับผู้โชคดีที่ถูกสลากสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในวัน เวลาราชการ ทั้งนี้ กำหนดมารับรางวัลสิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน 2567  หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 043-713-691

ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าวด้วย

TOP