Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมพิธีถวายครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ

pll_content_description

วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๑๐ น. ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ในฐานะตัวแทนกระทรวงแรงงานในจังหวัดฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีถวายครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ โดยนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีฯ

TOP