Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

pll_content_description

 

วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” เพื่อระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี
ทั้งนี้แรงงานจังหวัดมหาสารคาม(นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าวด้วย

TOP