Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

“ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ”

pll_content_description


วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และถวายผ้าไตรแด่พระอุปัชฌาย์(ประธานสงฆ์) มอบผ้าไตรแด่ผู้บรรพชา ประธานฝ่ายสงฆ์ให้โอวาท พิธีบรรพชา ประธานและผู้มีเกียรติถวายไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าวด้วย

TOP