Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมเปิด “งานกาชาดและงานมหกรรมมหาสารคามเมืองผลิตสินค้าดีก้าวสู่สากล”

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565) เวลา 17.00น. ที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิด “งานกาชาดและงานมหกรรมมหาสารคามเมืองผลิตสินค้าดีก้าวสู่สากล” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-29 กรกฎาคม 2565 รวม 8 วัน 8 คืน เพื่อยกระดับการพลิกฟื้นเกษตรกรรมยั่งยืน ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรของเกษตรกร กระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีการออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ การจำหน่ายสินค้า การประกวดผลิตผลทางการเกษตร การจัดแสดงสินค้า OTOP การจัดงานราตรีเส้นสายลายผ้า การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีมหรสพต่าง ๆ
ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม( นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) และเจ้าหน้าที่ได้แก่ นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายฉัตรรวี จันจิรนิติวัฒน์ นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าวด้วย

TOP