Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน/สอบถามข้อมูล ญาติของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานประเทศอิสราเอล

pll_content_description

“ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน/สอบถามข้อมูล ญาติของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานประเทศอิสราเอล”

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ บ้านเลขที่ 199 ม.2 นาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110 แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ได้มอบหมายให้นางสาวหนึ่งฤทัย วิเชียรโชติ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม สาขาอำเภอพยัคภูมิพิสัย และนางต้อย ลีลาน้อย อสร.ตำบลนาสีนวล ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ใหญ่บ้านบ้านเขวเตา ม.2 ตำบลนาสีนวล และญาติแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานประเทศอิสราเอล กรณีนายบัญชา กองมณี แรงงานไทยที่ไปทำงานอิสราเอล ไม่สามารถติดต่อได้ สรุปดังนี้

  1. ข้อร้องทุกข์ มารดานายบัญชาฯ ที่อยู่อำเภอเสนานิคม จ.อำนาจเจริญ ได้ประสานงานมายังนางคำจันทร์ ที่อยู่เลขที่ 199 ม.2 ต.นาสีนวลอ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นอดีตภรรยาของนายบัญชาฯ แจ้งว่าไม่สามารถติดต่อกับนายบัญชาฯ ได้ จึงสอบถามว่าได้ประสานงานมาทางคุณคำจันทร์หรือไม่ ซึ่งนางคำจันทร์ฯ แจ้งว่าไม่ได้รับการประสานงานแต่ประการใด
  2. นายบัญชาฯ ได้ลงทะเบียนไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เดินทางไปประเทศอิสราเอล เมื่อเดือนตุลาคม 2562 และทำงานอยู่ ณ โมซาฟมิสเตอคิม ติดกับฉนวนกาซา
  3. สถานการณ์ ณ ประเทศอิสราเอลของนายบัญชา นายบัญชากับแรงงานไทยอีก 4 คน รวม 5 คนได้ขับรถไถออกไปทำงาน แล้วไม่ได้กลับมา หัวหน้างานจึงได้ติดต่อครอบครัวที่อำนาจเจริญว่าไม่สามารถติดต่อนายบัญชาได้ ทางญาติที่อำนาจเจริญจึงติดต่อมาที่อดีตภรรยาที่อยู่ตำบลนาสีนวล
TOP