Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ไตรมาส 2 ปี 2553 (เมษายน – มิถุนายน)

pll_content_description

        ด้วยจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำรายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ไตรมาส 2 ปี 2553 (เมษายน มิถุนายน) ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัด เพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงานแรงงานจังหวัดด้านการเป็นศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัด ซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และด้านแรงงานที่สำคัญของจังหวัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameaitrmaas_2_pii53bthsrup

ขนาด : 2165.88 kb
วันที่สร้าง : 8 ก.ย. 2553

pll_file_nametaaraangphaakhphnwk

ขนาด : 235.26 kb
วันที่สร้าง : 8 ก.ย. 2553
TOP