Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม ร่วมเปิดงานเตรียมความพร้อมจัดงานวันดินโลก ปี 2563 (world soil Day)

pll_content_description

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานเตรียมความพร้อมจัดงานวันดินโลก ปี 2563 (world soil Day) “รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้พื้นดิน Keep soil alive protect soil biodiversity” โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม หน่วยงานภาคีเครือข่าย เครือข่ายภาคประชาชนและภาคเอกชนเข้าร่วม โดยการจัดงานในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมการหว่านปอเทือง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้นใน วันที่ 5 ธันวาคม ณ สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม

ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) และบุคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

TOP