Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

pll_content_description

 วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 นายคเณศ พรตระกูลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุนาดูน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ พระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี

 

 

TOP